(سیب آبی قدیم)

ن :

پذیرش تبلیغات شما در اینجا...

تبلیغات بنری شما با سایز (120X240) در این سایت پذیرفته میشود.
نمونه بنر :

پذیرش تبلیغات شما در اینجا

قیمت پذیرش بنر:

ردیف

قیمت

مدت زمان

10 الی آخر

رایگان

یک هفته

5الی 10

2000 تومان

یک ماه

1الی 5

5000 تومان

یک سال

به طور مثال اگر میخواهید2 ماه به طور متوالی بنر شما در سایت قرار بگیرد میتوانید هزینه دوماه یک بنر را پرداخت نمایید و بنر شما دو ماه در سایت نشان داده خواهد شد.وهمیطور بقیه تعرفه ها به جزتعرفه رایگان

توجه داشته باشد برای قرار دادن بنر در سایت این اطلاعات حتما باید به ما داده شود که به شرح زیر است:

1- آدرس ایمیل

2- مدت زمان یا تعرفه مورد نظر

3- چگونگی پرداخت(شارژ ایارنسل یا همراه اول)

قابل ذکر است که روش پرداخت هزینه به صورت زیر است:

شما به همراه اطلاعات ارسالی شماره رمز شارژ(ایرانسل یا همراه اول)را برای ما میفرستید و بعد از 12 ساعت بنر تبلیغاتی خود را در سایت ما مشاهده کنید.

آدرس ایمیل ما:blue.blog.2@gmail.com (وبلاگ سیب آبی)

اگرچه شما آدم شکاکی هستید و میترسید که از طریق اینترنت پول رد و بدل کنید لطفا فکر بنر را از سر خود بیرون کنید چون آدم های شکاک هیچ وقت به هیج جایی نمیرسند. الان خود شما شاهد هسید که چندین نفر به من اعتماد کرده و نتیجه اعتماد خود را دیده اند.

شما میتوانید اطلاعات موزد نظر را از طریق نظر دهی و یا ایمیل به ما ارسال نمایید.